Priser

Hvis du er sikret i sygesikringsgruppe 1, er al undersøgelse og behandling gratis, bortset fra visse helbredserklæringer og vaccinationer.
Hvis du er sikret i gruppe 2, skal du selv betale for konsultationen.

Helbredserklæringer og vaccinationer:

 

 Vaccination+konsultation (excl. vaccine)  375,oo
 Vaccination (medbragt vaccine)  275,00
Akupunktur – afhængig af antal nåle (1-5 nåle)  100,00   incl. moms
Attest til fritagelse for sikkerhedssele  500,00 excl. moms
Attest til fritagelse for styrthjelm  500,00 excl. moms
Attest til invalideskilt  500,00 excl. moms
Motorattest 18 – 68 år  500,00 excl. moms
Motorattest 69 år+  500,00 excl. moms
Privat konsultation  550,00 excl. moms
Rejseafbestillingsattest  550,00 excl. moms
Større helbredsundersøgelse (privat)  850,00 excl. moms
Vaccine : Cholera  250,00
Vaccine : Difteri  150,00
Vaccine : Difteri + tetanus  250,00
Vaccine : Gul feber  400,00
Vaccine : Havrix 1440 IE pr. vacc.  500,00
Vaccine : Japansk encephalitis  kontakt klinikken
Vaccine : Meningokok  600,00
Vaccine : Pneumokok  400,00
Vaccine : Polio  120,00
Vaccine : Tetanus  150,00
Vaccine: Engerix  400,00
Vaccine: Twinrix  550,00
Tyfus Tabletter  250,00
Tyfus Injektion  400,00
Udskrift af journal – pr side  10,00