Velkommen

- hos Lægehuset Kongevej 32

Ib Haugaard Rasmussen  –  Speciallæge i almen medicin, medlem af DSAM

Under menu-knappen “Selvbetjening” kan du:

Bemærk: Hvis der ønskes sygebesøg samme dag, bedes man – af hensyn til dagsplanlægning- telefonisk anmode herom inden kl. 10

———————————– —

 

Ferielukket fra 12.  –  30. juli 2021 incl.

Ved akut behov for lægehjælp henvises til Kongevejsparkens lægehus, Ringgade 175, Tlf . 7442-2260