Velkommen

- hos lægerne Kongevej 32

Ib Haugaard Rasmussen (58 år)   Speciallæge i almen medicin

Tanya Rahimi (43 år) Speciallæge i almen medicin   Under menu-knappen “Selvbetjening” kan du:

  • Bestille tid  (HUSK : Har man mere end 1 problem, bedes man bestille flere tider à 10 min)
  • Forny recepter på fast medicin
  • Skrive til lægen  (HUSK:  kun 1 kontakt per dag)
  • Læse beskeder fra lægen

Bemærk: Hvis der ønskes sygebesøg samme dag, skal der anmodes herom inden kl. 10

OBS OBS:

Vi lukker IKKE i ferien, men grundet ferieafvikling, er der indtil uge 33 kun 1 læge og 1 sygeplejerske i klinikken.

Tanya Rahimi træffes ikke i klinikken 29.06 – 17.07 incl.

Ib Haugaard Rasmussen træffes ikke i klinikken 20.07 – 07.08 incl.

10.08 – 28.08 har vi besøg af stud. med Alexander Eriksen fra Odense Universitetshospital. Som en del af sit prækliniske uddannelsesforløb til læge deltager Alexander i lægehusets daglige rutiner. Det er selvfølgelig tilladt for vore patienter at sige fra, hvis man ikke ønsker deltagelse af  Alexander.

Vi håber, der må blive taget godt imod Alexander